General

Basic information: Bathrooms: 2 Bedrooms: 3
Villa in urbanization Cumbre del Sol is the perfect place for those who want to enjoy the Mediterranean climate and great views in a prestigious area. An amazing combination of captivating green spaces, the sea and beaches surrounded by luxury. Sitting in the home swimming pool, you can look at the sea and fully enjoy the charms of the Costa Blanca.
Villas Lirios Design is a series of houses in a modern style with various housing models. The villa presented here is the Mikonos Model. A house with a total area of 380 m2 located on a plot of land over 730 m2. The living area in the house is 137.5 m2, a large terrace with a size of 78.25 m2, the second terrace with an area of 21.65 m2. The property also includes: vestibule (12.05 m2), ramp (44.05 m2), pergola (5.65 m2), pergola next to the garage (26.95 m2) and semi-basement, size 32.75 m2 with access (21.85 m2).
Interior and equipment of the apartment
Villa In Urbanization Houses are proposed by the developer consist of two floors. On one floor there are 3 bedrooms and 2 bathrooms, a fully equipped American kitchen and a dining room with a total area of 137.5 m2. The master bedroom has a bathroom and a dressing room. Directly from the living room is an exit to a spacious terrace with an area of 78.25 m2, on which there is an infinity pool. The property also includes a private covered car park with a pergola, pantry and a semi-basement, which can be used as an additional suite for guests, a gym or studio. Favorable orientation on the world side makes you here with the sun from morning to night. The price includes a garden and furniture.
The property consists of:
living room with dining room, American kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms,
semi-basement, 2 terraces, infinity pool, pergola with covered parking.
The entrance leads to the main living room. The spacious, well-lit living room has both a sitting area with a sofa and a TV as well as a dining area. From the living room, a glass door leads directly to the terrace, from which you can admire the beautiful, breathtaking views of the sea and the island of Ibiza.
Villa In Urbanization proposed, it is possible to design your own house in which you can design your own home or customize some of our recommended projects.
General building characteristics:
External walls made of ceramic bricks 7 cm thick.
Internal partition walls made of ceramic bricks also 7 cm thick.
Flat roof with handrails from the wall depending on the model of the villa.
Thermal roof insulation with extruded polystyrene insulation boards on the EPD rubber waterproofing layer.
Thermal insulation of the floor at home using polystyrene equipment in the floor panel.
Thermal insulation of EPD terraces.
External walls covered with waterproof, textured cement mortar, painted with decorative paint in a color chosen by the customer.
Internal walls covered with spray plaster with a smooth finish, painted with white plastic paint, except kitchens and bathrooms.
Ceiling suspended from plasterboard in bathrooms and kitchens and where it is necessary to power electrical installations, in accordance with the technical design.

Equipment:
Kitchen furniture consisting of modules to size, hanging cabinets and base cabinets with doors and drawers, laminated or polylaminated, rolls with melamine cabinets, standard knobs or handles.
Kitchen worktop in Silestone or granite version: Castaño, Kinawa, Multicolor, Apache, Copacabana. Double rectangular straight edge.
Connected equipped refrigerator with external dimensions 1775x540mm, model “CI 350 NF” produced by TEKA or a similar brand.
Oven with timer, finished in white or stainless steel, ROMAN-H150 by EDESA or similar
Touchcontrol glass ceramic hob, ROMAN-VT140LB model by EDESA or similar.
Decorative hood 60 cm wide with 3 speeds, stainless steel finish, model “POP-CDT60X” by EDESA or similar.
Stand-alone microwave oven, with a stainless steel finish, MW 21 IMS by TEKA or similar
The air conditioning system and the DAIKIN ALTHERMA hot water preparation system, consisting of an external heat pump and Hidrokit interior, which can be connected to air conditioning vents and underfloor heating.
Underfloor heating in the building consisting of a hot water circuit installed under floor tiles, supplied and supplied by the ALTHERMA by DAIKIN system. Basic temperature control on each floor.
Ventilation system of the flat by installing the air intake grilles in the lobby and bedroom elevations, with the mechanical internal air exhaust through the pipes from the kitchen and bathrooms towards the chimney on the roof.
CONNECTING A SERVICE POINT (PAU)
A device in which the internal network of the house is centralized, created by various connection points (TV, TF, TLCA, PT), which allows users to access various services provided by operators.
The TV connection leads by cable to UAP from the living room and the master bedroom, as planned.
The telephone connection leads through the cable to the UAP from the living room and the main bedroom, as planned.
The RJ45 computer connection point leads the UAP cable from the living room and the main bedroom as planned.
Additional amenities:
Solar panels for the production of hot water in accordance with applicable regulations.
An alarm system consisting of a basic installation of a set created from a central alarm box.
Top-quality exterior windows and doors made of Swedish pine wood or varnished aluminum. Double glazing with the CLIMALIT air chamber and tilt and turn mechanisms on the windows in the kitchen and bathrooms, according to the technical design.
The main door with a protective frame made of aluminum painted white, PVC in white or solid Swedish pine WOOD, with security lock 3 or 5 anchorages, in the technical design.
Window protection in accessible areas with galvanized wrought iron grills, laminated safety glass or Majorca style blinds, according to technical design
Manually operated aluminum blinds, in accordance with the technical design
Fully lined wardrobes with modular melamine interiors, equipped with an upper shelf and a rail, 2.2 m high sliding doors that match the door in the room, according to the technical design.
Exterior doors: frameless, single, hinged internal doors made of solid Swedish pine wood with a PROVENZAL-style finish, or solid oak veneered panels with a choice of several different designs and finishes.
Finish:
Finishing the bathroom and kitchen: walls lined with the highest quality ceramic tiles to be chosen by the client from the series No. 2, including 2 decorative border tiles in bathrooms and 1 in the kitchen.
Floors: Top quality ceramic tiles to be chosen by the client from the series No. 2, with the possibility of placing a decorative border frame in the living room.
ID: PK-0030-V-AL184 € 690,000 Area of the property: 360 m2 Area of the plot: 730 m2

Villa in urbanisatie Cumbre del Sol is de perfecte plek voor diegenen die willen genieten van het mediterrane klimaat en een geweldig uitzicht in een prestigieus gebied. Een geweldige combinatie van boeiende groene ruimtes, de zee en de stranden omgeven door luxe. Zittend in het huis zwembad, kunt u kijken naar de zee en ten volle genieten van de charmes van de Costa Blanca.
Villas Lirios Design is een serie huizen in een moderne stijl met verschillende woonmodellen. De villa die hier wordt gepresenteerd, is het Mikonos-model. Een huis met een totale oppervlakte van 380 m2 gelegen op een stuk grond van meer dan 730 m2. De woonkamer in het huis is 137,5 m2, een groot terras met een afmeting van 78,25 m2, het tweede terras met een oppervlakte van 21,65 m2. Het bezit omvat ook: vestibule (12.05 m2), helling (44.05 m2), pergola (5.65 m2), pergola naast de garage (26.95 m2) en semi-kelderverdieping, grootte 32.75 m2 met toegang (21.85 m2).
Interieur en uitrusting van het appartement
Door de ontwikkelaar voorgestelde huizen van dit type bestaan uit twee verdiepingen. Op een verdieping zijn er 3 slaapkamers en 2 badkamers, een volledig uitgeruste Amerikaanse keuken en een eetkamer met een totale oppervlakte van 137,5 m2. De hoofdslaapkamer heeft een badkamer en een kleedkamer. Direct vanuit de woonkamer is een uitgang naar een ruim terras met een oppervlakte van 78,25 m2, waarop zich een overloopzwembad bevindt. De accommodatie heeft ook een eigen overdekte parkeerplaats met een pergola, een voorraadkast en een semi-kelder, die kan worden gebruikt als extra suite voor de gasten, een fitnessruimte of studio. Gunstige oriëntatie aan de wereldzijde maakt je hier met de zon van ‘s morgens vroeg tot’ s avonds laat. De prijs is inclusief een tuin en meubilair.
De woning bestaat uit:
woonkamer met eetkamer, open keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers,
semi-kelder, 2 terrassen, overloopzwembad, pergola met overdekte parkeerplaats.
De ingang leidt naar de woonkamer. De ruime, goed verlichte woonkamer heeft zowel een zithoek met een bank en een tv als een eethoek. Vanuit de woonkamer leidt een glazen deur direct naar het terras, vanwaar u het prachtige, adembenemende uitzicht op de zee en het eiland Ibiza kunt bewonderen.
In alle voorgestelde villa’s is het mogelijk om uw eigen huis te ontwerpen waarin u uw eigen huis kunt ontwerpen of enkele van onze aanbevolen projecten kunt aanpassen.
Algemene bouwkenmerken:
Buitenmuren gemaakt van keramische stenen van 7 cm dik.
Interne scheidingswanden gemaakt van keramische bakstenen ook 7 cm dik.
Plat dak met leuningen vanaf de muur, afhankelijk van het model van de villa.

Thermische dakisolatie met geëxtrudeerde polystyreen isolatieplaten op de EPD rubberen afdichtinglaag.
Thermische isolatie van de vloer thuis met behulp van polystyreen apparatuur in de vloerplaat.
Thermische isolatie van EPD-terrassen.
Buitenmuren bedekt met waterdichte, getextureerde cementmortel, geverfd met decoratieve verf in een door de klant gekozen kleur.
Binnenwanden bedekt met spuitpleister met een gladde afwerking, geverfd met witte plastic verf, behalve keukens en badkamers.
Plafond opgehangen aan gipsplaat in badkamers en keukens en waar het nodig is om elektrische installaties aan te drijven, in overeenstemming met het technische ontwerp.
uitrusting:
Keukenmeubilair bestaande uit modules op maat, hangende kasten en onderkasten met deuren en laden, gelamineerd of polylaminated, rollen met melamine kasten, standaard knoppen of handgrepen.
Keukenblad in Silestone of granietversie: Castaño, Kinawa, Multicolor, Apache, Copacabana. Dubbele rechthoekige rechte rand.
Aangesloten uitgeruste koelkast met externe afmetingen 1775x540mm, model “CI 350 NF” geproduceerd door TEKA of een vergelijkbaar merk.
Oven met timer, afgewerkt in wit of roestvrij staal, ROMAN-H150 van EDESA of vergelijkbaar
Touchcontrol glaskeramische kookplaat, model ROMAN-VT140LB van EDESA of vergelijkbaar.
Decoratieve kap 60 cm breed met 3 snelheden, roestvrijstalen afwerking, model “POP-CDT60X” van EDESA of vergelijkbaar.
Stand-alone magnetronoven, met een roestvrijstalen afwerking, MW 21 IMS door TEKA of vergelijkbaar
Het airconditioningsysteem en het DAIKIN ALTHERMA warmwaterpreparatiesysteem, bestaande uit een externe warmtepomp en een Hidrokit-interieur, die kunnen worden aangesloten op airconditioningopeningen en vloerverwarming.
Vloerverwarming in het gebouw bestaande uit een warmwatercircuit geïnstalleerd onder vloertegels, geleverd en geleverd door het ALTHERMA door DAIKIN-systeem. Basis temperatuurregeling op elke verdieping.
Ventilatiesysteem van de flat door het installeren van de luchtinlaatroosters in de lobby en de slaapkamers, met de mechanische inwendige luchtuitlaat door de leidingen van de keuken en badkamers naar de schoorsteen op het dak.
AANSLUITEN VAN EEN SERVICEPUNT (PAU)
Een apparaat waarin het interne netwerk van het huis gecentraliseerd is, gecreëerd door verschillende verbindingspunten (TV, TF, TLCA, PT), waarmee gebruikers toegang hebben tot verschillende diensten die door operatoren worden aangeboden.
De tv-aansluiting leidt via de kabel naar UAP vanuit de woonkamer en de slaapkamer, zoals gepland.

De telefoonverbinding gaat via de kabel naar de UAP vanuit de woonkamer en de grote slaapkamer, zoals gepland.
Het RJ45-computeraansluitpunt leidt de UAP-kabel vanuit de woonkamer en de hoofdslaapkamer zoals gepland.
Extra voorzieningen:
Zonnepanelen voor de productie van warm water in overeenstemming met de geldende voorschriften.
Een alarmsysteem bestaande uit een basisinstallatie van een set gemaakt vanuit een centrale alarmbox.
Buitendeuren en deuren van topkwaliteit gemaakt van Zweeds dennenhout of gelakt aluminium. Dubbele beglazing met de CLIMALIT-luchtkamer en kantel- en draaimechanismen op de ramen in de keuken en badkamers, volgens het technische ontwerp.
De hoofddeur met een beschermend frame van aluminium wit geverfd, PVC in wit of massief Zweeds grenen HOUT, met veiligheidssluiting 3 of 5 verankeringen, in het technische ontwerp.
Raambescherming in toegankelijke ruimtes met gegalvaniseerde smeedijzeren roosters, gelaagd veiligheidsglas of jaloezieën in Mallorca, volgens technisch ontwerp
Handbediende aluminium jaloezieën, in overeenstemming met het technische ontwerp
Volledig gevoerde kasten met modulair melamine-interieur, uitgerust met een bovenste plank en een rail, 2,2 m hoge schuifdeuren die overeenkomen met de deur in de kamer, volgens het technische ontwerp.
Buitendeuren: frameloze, enkele, scharnierende binnendeuren gemaakt van massief Zweeds dennenhout met een PROVENZAL-stijl afwerking, of massief eiken gefineerde panelen met een keuze uit verschillende ontwerpen en afwerkingen.
Af hebben:
Afwerking van de badkamer en keuken: wanden bekleed met de hoogste kwaliteit keramische tegels die door de klant uit de serie nr. 2 worden gekozen, inclusief 2 decoratieve randtegels in badkamers en 1 in de keuken.
Vloeren: Topkwaliteit keramische tegels die door de klant uit de serie No. 2 moeten worden gekozen, met de mogelijkheid om een decoratief kader in de woonkamer te plaatsen.
ID: PK-0030-V-AL184 € 690.000 Oppervlakte eigenschap: 360 m2 Oppervlakte terrein: 730 m2

Related Accommodation